Privat pasningsordning i Løsning

Priser for 2022.

Egenbetalingen udgør 2820 pr måned i 12 måneder.

Tilskud fra Hedensted kommune udgør 6630 kr der automatisk udbetales hver måned når der er indgået aftale herom.

Beløbet der skal overføres bliver således 9450 kr pr måned.

Der betales månedsvis forud via bankoverførsel.

Beløbet skal være til rådighed den første dag i måneden.

Der kan ansøges om tilskud her.

Søskenderabat.

Hedensted kommune yder søskenderabat, såfremt søskende er optaget i andre pasningstilbud.

Der kan ikke ydes friplads i Den lille Sommerfugl.

Priser og tilskud reguleres en gang om året. Næste gang den 1.1.2022.

Opsigelse

Der er løbende måned plus en måneds skriftlig opsigelse for begge parter.