Privat pasningsordning i Løsning

Hvem er jeg?

Mit navn er Alice Madsen, jeg er gift med Morten og sammen har vi 3 voksne børn, Janie, Stefan og Kenneth.

Jeg er ikke ryger og der ryges aldrig i hjemmet.

Den 3. august 2015 åbnede jeg Den lille Sommerfugl, som er en privat pasningsordning af 0 – 3 årige børn,                                   inden da har jeg i knap 27 år været kommunal dagplejer.

Jeg er godkendt af Hedensted kommune til at passe 5 børn.

Hedensted kommune fører både anmeldte og uanmeldte tilsyn 2 – 3 gange om året.

Jeg holder rigtig meget af at arbejde med de 0-3 årige børn. Den udvikling de gennemgår i deres første 3 år er helt unik og meget spændende at følge og ikke mindst guide dem i.

Jeg er rummelig og tålmodig og arbejder ud fra en positiv og anerkende tilgang til børnene

og bruger de 6 læreplans temaer:

Sprog (synge, højtlæsning, rim og remser, fortælle)

Personlig udvikling (selvhjulpen, udtrykke følelser)

Sociale kompetencer (vente på tur, hjælpe andre, dele)

Krop og bevægelse (krybe, kravle, gå, hoppe, danse, kende min krop)

Natur og naturfænomener (være god ved dyr og planter, årstiderne)

Kulturelle udtryksformer (tegne, male, synge, spille, traditioner og højtider)

i det daglige arbejde med børnene.

Jeg har en del kursusbeviser bl.a. første hjælp, læreplaner, udsatte og sårbare børn, hygiejne og kost.